Documents útils i guies per defensar el dret a l'habitatge

En aquesta pàgina pots trobar alguns consells bàsics i documents que poden ser útils en la negociació amb el banc, fons voltor o el prpietaria de l’habitatge. Només has d’emplenar-los amb les teves dades personals.

Tingues compte que si vols negociar amb una entitat financera, és molt important que quedi constància de tot per escrit, i per tant, has de lliurar una còpia del document en qüestió a l’entitat i demanar que et segellin una altra per a tu.

Tota la documentació, assessorament i recursos que ofereix la PAH són totalment gratuïts.

Et recomanem que t’acostis a les nostres assemblees. Portem desde 2009 defensant el dret a l’habitatge i aconseguint solucions encara que diguin que no es pot.

Trobaràs els documents útils per a suspendre el teu desnonament amb la moratòria vigent fins al 31 de desembre aquí

-> Com acollir-te a la moratòria de desnonaments

és serveix per a desnonaments per lloguer o ocupació, per a hipoteques NO

Sol·licitar la justícia gratuïta és molt important si no tens recursos econòmics per a enfrontar-te a un procés judicial, com ho és un procés d’execució hipotecària. En aquest cas, l’accés a la justícia gratuïta et permetrà ser part en el procediment d’execució, és a dir, accedir a la informació i poder realitzar determinades actuacions en el procés. Sense advocat i procurador no ets ningú ni pots al·legar res.

Es pot sol·licitar quan ja has deixat de pagar alguna quota però encara no t’ha arribat la demanda d’execució (és a dir, el «munt de papers» que t’arriba del jutjat) o bé quan t’arribi la demanda (o si ja t’ha arribat).

1. Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

Si sol·licites justícia gratuïta davant el Col·legi d’Advocats i te la deneguen, has de recórrer aquesta resolució en el termini de 5 dies des que et notifiquen la denegació.

2. Model per a recórrer la denegació de la justícia gratuïta

El 2 de maig de 2020, es va publicar una resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, que clarifica algunes qüestions en matèria d’empadronament i impedeix en la pràctica que els ajuntaments puguin obstaculitzar l’empadronament a famílies que es troben en situació d’ocupació o viuen en locals.

El padró és un registre estadístic que recull el nombre de persones que viuen en un municipi i per això és la porta d’accés a molts drets bàsics: com l’accés al sistema públic de salut o l’educació, i les administracions locals tenen l’obligació de permetre-ho a tots els seus veïns i veïnes, sense discriminacions.

És important saber que el nostre ajuntament no ens pot negar l’empadronament si ens trobem en situació d’ocupació o vivim en un local o un altre tipus d’infrahabitatge.

Si així i tot, el nostre ajuntament ens denega l’empadronament, a continuació llistem pas per pas què hem de fer per a defensar-nos:

 • Intentar empadronar-nos per la via habitual (a la seu de l’ajuntament, les oficines d’atenció ciutadana, etc.). Portarem preparada una instància sol·licitant l’empadronament per si ens ho neguen o ens posen traves, utilitzant el document útil que hem creat des de la PAH. L’ajuntament té tres mesos des de la sol·licitud per a respondre (apartat 1.11 de la resolució).
 • Si en tres mesos no ens notifiquen una resolució, operarà l’anomenat silenci positiu i amb caràcter general quedarem empadronades en l’habitatge (apartat 1.13 de la resolució). Si quan demanem el volant d’empadronament no constem a la base de dades i no ens poden facilitar cap document justificatiu, presentarem una segona instància sol·licitant la certificació del nostre empadronament sobre la base del silenci positiu. Hem creat també un document útil per a això.

En el cas que en aquests tres mesos s’emeti una resolució denegant l’empadronament, aquesta haurà d’incloure els motius y la podrem recórrer de forma gratuïta al·legant el contingut de la resolució que us acabem d’explicar.

En el cas que al nostre ajuntament ens deneguin el padró acudirem al Defensor del Poble (Síndic de Greuges a Catalunya) i/o al Defensor local del nostre municipi i denunciarem la situació. A més, contacta amb nosaltres, que també ho denunciarem. Tenim moltes vies per fer-ho: presencialment, per correu ordinari, per fax, per Internet, per correu electrònic, per videotrucada en línia o mitjançant l’oficina itinerant. En aquest enllaç teniu tota la informació.

La Llei està de la nostra part!

 

mesa d'emergència

T’ho expliquem aquí on també trobaràs un document per a sol·licitar-la en Serveis Socials

https://pahmolletbaixvalles.org/ca/com-sol%c2%b7licitar-la-mesa-demergencia/

Documents per a sol·licitar el lloguer social obligatori a un gran propietari (propietari amb més de 10 habitatges)

Per impagament del lloguer:

Renovació del lloguer social

Finalització de contracte

 

Documents per a sol·licitar el lloguer social obligatori si la propietat és un petit propietari (menys de 10 habitatges)

 1. Jutjat:
  1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
 2. Ajuntament:
  2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

 

Tota la informació sobre el procès d’impagament del lloguer la trobaràs aquí

-> https://pahmolletbaixvalles.org/ca/documents-utils-lloguer/

Documents per sol·licitar lloguer social obligatori

Pot accedir al lloguer social obligatori*

 1. Propietat:
  1.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació (Abans de rebre la demanda)
  1.1.B Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació (Després de rebre la demanda)
 2. Jutjats:
  1.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació
  1.2.B Recurs de reposició si ens deneguen la solicitud de suspensió de llançament.

* Ha de complir els requisits següents:

 • Ocupant l’habitatge abans del 01/06/2021 (Acreditar mitjançant qualsevol mitjà admès en dret).
 • L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
 • No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
 • Informe favorable de Serveis Socials.
 • La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius.

Documentas si no puc accedir al lloguer social obligatori

 1. Jutjat:
  1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
 2. Ajuntament:
  2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Tota la informació necessària si vius d’ocupació, la trobaràs aquí

-> https://pahmolletbaixvalles.org/ca/ocupacio/

Davant de l’incompliment flagrant d’una llei, és obligació de l’Administració -en aquest cas la Generalitat a través de l’Agència de Consum– obrir els expedients corresponents i sancionar a qui se salti la llei. 

Una amenaça de desnonament sense lloguer social? Una multa! 

 • A lliurar en l’Agència de Consum: Document

Si tens problemes amb les factures de llum, gas i aigua o si estàs d’ocupació i necessites un comptador, en aquest enllaços trobaràs tota la informació per a conèixer els teus drets i defensar-los.

-> https://pahmolletbaixvalles.org/pobreza-energetica/