You are currently viewing Guia per a sol·licitar la moratoria de desnonaments

Guia per a sol·licitar la moratoria de desnonaments

La moratoria de desnonaments del Gobierno, per casos de lloguer i ocupació, estarà vigent fins al 28 de febrer de 2022.

El Govern va aprovar a la fi de març de 2020 el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. En un primer moment, la moratòria de desnonaments només cobria llançaments de lloguer i exclusivament per a famílies afectades directament des d’un punt de vista econòmica per la crisi del coronavirus.

No obstant això, a la fi de desembre es va aprovar una ampliació per a cobrir alguns casos d’ocupació/recuperació d’habitatge i estendre-ho a famílies en situació de precarietat abans de la pandèmia.

La moratòria de desnonaments, ha anat ampliant-se en el temps i actualment manté les mesures vigents fins al 28 de febrer.

A continuació, algunes informacions i documents útils, per a acollir-te a aquestes mesures i evitar quedar-te el carrer en els pròxims tres mesos.

Temporalitat de la suspensió

Reial decret llei 21/2021: Fins al 28 de febrer de 2022, inclòs.

Persones i famílies que es poden acollir a la moratoria de desnonaments

Situació de desocupació, ERTO, reducció o pèrdua substancial d’ingressos per cures o situacions similars.

Alternativa: renda de lloguer + despeses en subministraments > 35% dels ingressos de la família
Límits de renda de tota la família el mes anterior:

 • General: 1.613,52€
 • Per cada fill: +53,78€
 • Per cada fill (monoparental): +80,67€
 • Per cada persona major (+65): +53,78€
 • Discapacitat: 2.151,36€
 • Paràlisi cerebral, discapacitat intel·lectual (≥33%), discapacitat física/sensorial (≥65%), malaltia incapacitant: 2.689,20€

Lloguers

Entren: Impagaments i finalitzacions de contracte.

Propietaris: tot tipus (petits i grans).

Excepció: quan l’arrendador es troba també en situació de vulnerabilitat.

Ocupacions

Entren si la propietat és de persones físiques i jurídiques amb més de 10 habitatges.

Si l’entrada en l’habitatge va ser abans de l’1 d’abril de 2020.

Altres condicions:

 • Ocupants: persones dependents, víctimes de violència contra la dona o
 • menors en l’habitatge.
 • No domicilis habituals ni segones residències del propietari.
 • L’habitatge es destina a activitats il·lícites (cultiu, prostitució…).
 • Immobles de titularitat pública o privats destinats a habitatge social ja assignats a un sol·licitant

Documents útils a descarregar i presentar per a fer efectiu el Decret

Execucions hipotecàries

No entren.

Es podria demanar sobre la base de la Llei 1/2013 en els següents suposats:

a) Família nombrosa
b) Monoparental amb fill/a a càrrec.
c) Unitat familiar amb menor d’edat.
d) Unitat familiar amb algun membre amb discapacitat ≥ 33%, dependència o malaltia incapacitant.
e) Situació de desocupació.
g) Unitat familiar amb víctima de violència de gènere.
h) Deutor major de 60 anys.

Instruccions d’ús en descarregar el document de suspensió del desnonament

NOTES IMPORTANTS:

 • Fixem-nos bé en els punts o notes en verd, són coses que o bé hem d’emplenar amb les nostres dades, o hem de triar l’opció que es correspongui amb el nostre cas, i que hem d’esborrar abans de presentar el recurs o algunes posar-les en negre si correspon incloure-les.
 • Assegurem-nos que hem esborrat els apartats que no es corresponen amb el nostre cas (per exemple, el de la sol·licituds de lloguer social quan no sigui el nostre cas, en el fonament de dret número 1 només deixar el que sigui aplicable al nostre cas (en funció de si es tracta d’un desnonament amb o sense títol), igualment en el fonament de dret següent o en el sol·licito (part final on posa Al JUTJAT SOL·LICITO).
 • En els apartats en els quals NO hi ha res en verd, no fa falta que modifiquem res, es poden posar en tots els casos.
 • Marquem amb una creu les caixes de la documentació a aportar perquè es tingui constància exactament del que aportem. Si volem aportar una mica més de documentació que ens sembli rellevant, pensem a afegir-ho en l’apartat corresponent. Podem posar una frase del tipus

Intentem que els números dels documents estiguin ordenats en funció del moment de l’escrit en el qual s’anuncien.

 • Pensem també a modificar els números dels punts! Si llevem algun apartat sencer perquè no es correspon al nostre cas, numerem els apartats següents en coherència.
 • Sobretot, encara que no tinguem tota la documentació Presentem igual el recurs!
 • Si el jutjat no ens vol acceptar el recurs per falta d’advocat, INSISTIM! Encara que sempre és millor intentar que el present l’advocat, si tenim.

Com sempre, la millor manera de defensar el nostre cas és acostar-nos a la nostra assemblea i empoderar-nos per a lluitar juntes per resoldre la nostra situació.

moratoria de desnonaments