Documents útils i guies per defensar el dret a l'habitatge

En aquesta pàgina pots trobar alguns consells bàsics i documents que poden ser útils en la negociació amb el banc, fons voltor o el prpietaria de l’habitatge. Només has d’emplenar-los amb les teves dades personals.

Tingues compte que si vols negociar amb una entitat financera, és molt important que quedi constància de tot per escrit, i per tant, has de lliurar una còpia del document en qüestió a l’entitat i demanar que et segellin una altra per a tu.

Tota la documentació, assessorament i recursos que ofereix la PAH són totalment gratuïts.

Et recomanem que t’acostis a les nostres assemblees. Portem desde 2009 defensant el dret a l’habitatge i aconseguint solucions encara que diguin que no es pot.

decret desnonaments

Trobaràs totes les guies i documents útils per demanar els ajuts relacionats amb el lloguer  AQUÍ

Lloguer – En cas de gran propietari [Propietari amb més de 15 habitatges]

 1. Impagament de lloguer
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas d’impagament del lloguer
  2. Jutjats:
   1.2.A Recurs per a la suspensió de llançament per falta d’oferta de lloguer social en cas d’impagament del lloguer
   1.2.B Recurso de reposición si nos denieguen la solicitud de suspensión procedimiento (pròximamente).
  3. Ajuntaments:
   1.3.A Denúncia per falta d’oferta de lloguer social en cas d’impagament de lloguer
 1. Finalització de contracte
  1. Propietat:
   2.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas de finalització del contracte de lloguer
  2. Jutjats:
   2.2.A Recurs per a la suspensió de llançament per falta d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer
   2.2.B Recurso de reposición si nos deniegan la solicitud de suspensión de procedimiento (proximamente).
  3. Ajuntaments:
   2.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de finalització de lloguer
 1. Renovació de Lloguer Social
  1. Propietat:
   3.1.A Sol·licitud de renovació de lloguer social
  2. Jutjats:
   3.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social
   3.2.B Recurs reposició si ens deneguen la sol·licitud de suspensió procediment (pròximament).
  3. Ajuntament:
   3.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas de renovació de lloguer social

Lloguer – Petit Propietari

  1. Jutjat:
   1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
  2. Ajuntament:
   2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

Clàusules del contracte, obres i abús de la propietat

A. Documents per actuar en les clàusules del contracte de lloguer

B. Documents per actuar en cas d’obres i millores en l’habitatge

C. Documents per actuar en cas d’abusos de la propietat

 

1. Document d’inviolabilitat del domicili (el trobaràs dins manual Obra Social)

A. Documents Llei 24/2015 – Decret Llei 17/2019

 1. Coberts per la Llei 24/2015*
  1. Propietat:
   1.1.A Sol·licitud de lloguer social en cas d’ocupació
   1.1.B Sol·licitud de renovació de lloguer social
  2. Jutjats:
   1.2.A Recurs per a suspensió de llançament per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació
  3. Ajuntament:
   1.3.A Denúncia per manca d’oferta de lloguer social en cas d’ocupació

* Ha de complir els requisits següents:

 • Empadronat en l’habitatge abans del 30/06/2019.
 • L’habitatge ha de portar 2 anys buit (l’ocupació no interromp els dos anys).
 • No haver rebutjat cap oferta de reallotjament social en els últims 2 anys.
 • Informe favorable de Serveis Socials.
 • La propietat ha de ser: entitat financera, filial immobiliària d’aquesta entitat, fons d’inversió, entitat de gestió d’actius, fons de capital de risc o de titulització d’actius.
 1. NO coberts pr la Llei 24/2015
  1. Jutjats:
   2.1.A Sol·licitud suspensió fins reallotjament adequat de l’Administració
  2. Ajuntament:
   2.2.A Sol·licitud ajuts / reallotjament adequat

B. Documents per a actuar en cas de desnonament

C. Documents per l’empadronament

 1. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar l’empadronament en el cas d’habitatge ocupat
 2. Instància a l’Ajuntament per a sol·licitar el certificat d’empadronament en el cas d’habitatge ocupat una vegada transcorreguts els tres mesos sense resposta
 

Sol·licitar la justícia gratuïta és molt important si no tens recursos econòmics per a enfrontar-te a un procés judicial, com ho és un procés d’execució hipotecària. En aquest cas, l’accés a la justícia gratuïta et permetrà ser part en el procediment d’execució, és a dir, accedir a la informació i poder realitzar determinades actuacions en el procés. Sense advocat i procurador no ets ningú ni pots al·legar res.

Es pot sol·licitar quan ja has deixat de pagar alguna quota però encara no t’ha arribat la demanda d’execució (és a dir, el «munt de papers» que t’arriba del jutjat) o bé quan t’arribi la demanda (o si ja t’ha arribat).

1. Sol·licitud de justícia gratuïta (advocat i procurador d’ofici)

Si sol·licites justícia gratuïta davant el Col·legi d’Advocats i te la deneguen, has de recórrer aquesta resolució en el termini de 5 dies des que et notifiquen la denegació.

2. Model per a recórrer la denegació de la justícia gratuïta

 

mesa d'emergència

T’ho expliquem aquí on també trobaràs un document per a sol·licitar-la en Serveis Socials

https://pahmolletbaixvalles.org/ca/com-sol%c2%b7licitar-la-mesa-demergencia/

El 2 de maig de 2020, es va publicar una resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, que clarifica algunes qüestions en matèria d’empadronament i impedeix en la pràctica que els ajuntaments puguin obstaculitzar l’empadronament a famílies que es troben en situació d’ocupació o viuen en locals.

El padró és un registre estadístic que recull el nombre de persones que viuen en un municipi i per això és la porta d’accés a molts drets bàsics: com l’accés al sistema públic de salut o l’educació, i les administracions locals tenen l’obligació de permetre-ho a tots els seus veïns i veïnes, sense discriminacions.

És important saber que el nostre ajuntament no ens pot negar l’empadronament si ens trobem en situació d’ocupació o vivim en un local o un altre tipus d’infrahabitatge.

Si així i tot, el nostre ajuntament ens denega l’empadronament, a continuació llistem pas per pas què hem de fer per a defensar-nos:

 • Intentar empadronar-nos per la via habitual (a la seu de l’ajuntament, les oficines d’atenció ciutadana, etc.). Portarem preparada una instància sol·licitant l’empadronament per si ens ho neguen o ens posen traves, utilitzant el document útil que hem creat des de la PAH. L’ajuntament té tres mesos des de la sol·licitud per a respondre (apartat 1.11 de la resolució).
 • Si en tres mesos no ens notifiquen una resolució, operarà l’anomenat silenci positiu i amb caràcter general quedarem empadronades en l’habitatge (apartat 1.13 de la resolució). Si quan demanem el volant d’empadronament no constem a la base de dades i no ens poden facilitar cap document justificatiu, presentarem una segona instància sol·licitant la certificació del nostre empadronament sobre la base del silenci positiu. Hem creat també un document útil per a això.

En el cas que en aquests tres mesos s’emeti una resolució denegant l’empadronament, aquesta haurà d’incloure els motius y la podrem recórrer de forma gratuïta al·legant el contingut de la resolució que us acabem d’explicar.

En el cas que al nostre ajuntament ens deneguin el padró acudirem al Defensor del Poble (Síndic de Greuges a Catalunya) i/o al Defensor local del nostre municipi i denunciarem la situació. A més, contacta amb nosaltres, que també ho denunciarem. Tenim moltes vies per fer-ho: presencialment, per correu ordinari, per fax, per Internet, per correu electrònic, per videotrucada en línia o mitjançant l’oficina itinerant. En aquest enllaç teniu tota la informació.

La Llei està de la nostra part!

 1. Kit fiscal – Instruccions
 2. Kit fiscal – Model 1 Sol·licitud Exempció Plusvàlua en cas de Dació en Pagament
 3. Kit fiscal – Model 2 Sol·licitud Devolució Plusvàlua en cas de Dació en Pagament
 4. Kit fiscal – Model 3 Sol·licitud Exempció IRPF en cas de Dació en Pagament
 5. Kit fiscal – Model 4 Sol·licitud Devolució IRPF en cas de Dació en Pagament
 6. Kit fiscal – Model 5 Sol·licitud Exempció Plusvàlua en cas de Compra-Venda
 7. Kit fiscal – Model 6 Sol·licitud Devolució Plusvàlua en cas de Compra-Venda
 8. Kit fiscal – Model 7 Sol·licitud Exempció IRPF a cas de Compra-Venda
 9. Kit fiscal – Modelo 8 Sol·licitud Devolució IRPF en cas de Compra-Venda