La violència immobiliària, el mobbing, l’assetjament immobiliari, no hauria d’actuar amb impunitat a la nostra ciutat.

Existeix una via per a denunciar directament tots aquells abusos que es cometen a la nostra ciutat cada dia, quan especuladors, grans propietats, administradors de finques i fons voltor actuen de manera deliberadament nociva contra les persones inquilines que habiten les seves llars, algunes vegades fins i tot utilitzant la violència, degradant les seves condicions de vida per a aconseguir, sigui com sigui, el seu objectiu: forçar-los a abandonar l’habitatge.

El mobbing o assetjament immobiliari és una peça clau en l’operativa de les expulsions de veïnes. L’avidesa dels grans operadors immobiliaris no té bastant amb una llei d’arrendaments urbans “feta a mida” per a pujar els preus, augmentant el marge de beneficis a costa de la vida de les persones.

  • Per buidar encara més ràpid els edificis: mòbing.
  • Per vendre’ls abans al millor postor “sense inquilines”: mòbing.
  • Per rehabilitar i fer-ne pisos de luxe o allotjaments turístics: mòbing.

L’assetjament immobiliari, infligit en múltiples formes com una tortura, més ràpida o més lenta, recau primer sobre les inquilines amb contractes de 5 anys i després ataca a les veïnes de contractes indefinits. Habitualment afecta edificis sencers, però no només, també a inquilines soles perquè la resta de l’escala ja són oficines o pisos turístics. L’assetjament, per tant, no és un fenomen estrany, aïllat, ni poc freqüent. Forma part d’una estratègia per part de la propietat per obtenir beneficis a costa del dret a un habitatge digne de les veïnes llogateres de la ciutat.

Per donar resposta a l’assetjament immobiliari presentem una denúncia administrativa per poder actuar i multar als responsables de l’assetjament immobiliari. Una eina per defensar el dret a l’habitatge de les veïnes i veïns de la nostra ciutat.

No ens estem inventant res: la Llei del dret a l’habitatge de Catalunya, aprovada l’any 2007, diu molt clarament que l’assetjament immobiliari és una discriminació en l’accés a l’habitatge. L’article 45 diu literalment que

És assetjament «tota actuació o omissió amb abús de dret que tingui per objectiu pertorbar a la persona assetjada en l’ús pacífic del seu habitatge i crear-li un entorn hostil, ja sigui en l’aspecte material, personal o social, amb la finalitat última de forçar-la a adoptar una decisió no desitjada sobre el dret que l’empara per ocupar l’habitatge»

A més, la Llei entén que cometre assetjament és una infracció molt greu que pot comportar multes de 3.000 a 900.000 depenent de la gravetat de la situació i la localitat on es cometi.

Aquesta mesura és aplicable per part de tots els municipis catalans i per la Generalitat des de fa 10 anys, però no s’ha utilitzat encara. De la mateixa manera que va passar amb les multes als habitatges buits de bancs, no va ser fins que la societat civil ho va posar sobre la taula, que es va utilitzar. És important saber que, segons la Llei d’habitatge, l’assetjament immobiliari és il·legal, i les administracions tenen l’obligació d’actuar per aturar-lo. No poden seguir mirant cap a un altre costat amb passivitat; caldria haver actuat fa temps amb contundència.

L’assetjament immobiliari no és quelcom nou: fa temps que el patim i denunciem. Catalunya ha vist un munt de lluites de denúncia de l’especulació ferotge, la violència immobiliària, la gentrificació dels barris i la vulneració sistemàtica diària del dret a l’habitatge. En aquest moment hi ha més grups que mai defensant el dret a l’habitatge i a la ciutat de les veïnes per tot el territori català.

Aquesta eina neix amb la voluntat d’aportar i de sumar-se a totes les lluites que ens precedeixen i que són actives avui a la ciutat, posant-la al servei de qui la vulgui usar. Animem a totes les persones que estan sofrint assetjament psicològic al fet que s’acostin a les nostres assemblees per a usar el model de denúncia que posem des d’avui al servei de totes elles i de la defensa del dret a l’habitatge.

Volem llançar un missatge en tres direccions: 

  • A les veïnes que estan patint assetjament: els fem arribar tota la nostra solidaritat i suport. Els volem dir que “no estan soles”, que l’assetjament és il·legal i que tenen una nova eina important per defensar-se. 
  • A l’Ajuntament de Mollet: teniu l’obligació de defensar les llogateres que habiten la ciutat, i de perseguir i fer servir tot el pes de la llei per sufocar tots i cada un dels casos d’assetjament immobiliari. Poseu-hi recursos i temps. Feu complir la llei. Cal aturar l’assetjament immobiliari.
  • I en especial, volem enviar un missatge alt i clar als responsables de l’assetjament immobiliari. Als grans operadors, SOCIMIS o fons voltor, propietaris i administradors de finques: a partir d’ara ja no podreu seguir actuant de forma impune vulnerant els drets dels llogaters/es i saltant una llei que protegeix el dret a l’habitatge, atacant la dignitat i seguretat de les veïnes. Sabem que els responsables tan sols reaccionen quan se’ls denuncia públicament i que només entenen el llenguatge “dels diners”, motiu pel qual denunciarem arreu i exigirem multes contra tots els casos de mòbing.

Esperem resultats reals. Estarem vigilants per a denunciar als responsables d’assetjament psicològic fins a aconseguir erradicar l’assetjament immobiliari de la nostra ciutat.

Stop mòbing! Aturem l’assetjament immobiliari!

DESCARREGA EL DOCUMENT DE DENÚNCIA