La PAH davant la crisi de la COVID-19

En 2009 la PAH ens organitzem per a donar resposta als milers de famílies que a causa de la crisi econòmica no podien continuar pagant la seva quota hipotecària. Enfront de la diferent consciència implantada pels bancs i polítics vam poder trencar la mentida i destapar que la situació que vivien milers de famílies era deguda a l’especulació i males polítiques d’habitatge, que van encaminar a les famílies a hipotecar-se per a accedir a un habitatge. Durant aquests anys ja no sols assessorem sobre la problemàtica de les hipoteques sinó que també ho fem en lloguers i en ocupacions. Ens hem tornat expertes defensant el dret a l’habitatge, ja que l’accés a ella no ha millorat. Des de 2014 estem assessorant sobre la problemàtica del lloguer i promovent lleis perquè l’habitatge sigui un dret per a totes.

En 2020, amb la crisi sanitària de la COVID-19, des de la PAH també donem resposta -com portem fent aquests 11 anys- a totes aquelles famílies que es troben amb dificultats per a continuar pagant el seu habitatge. Així que, d’una banda, si et trobes en aquesta situació, el primer que has de saber és que no estàs sola.

Davant les noves mesures del Govern per a fer front a la crisi de la COVID-19, hem fet resums, guies i documents útils per a fer-les efectives.

Tota la documentació, assessorament i recursos que ofereix la PAH són totalment gratuïts.

Per a afrontar la crisi de la COVID-19 el Govern ha decretat una sèrie de mesures en matèria de lloguers.
Aquí trobaràs anàlisi d'aquestes mesures, guies i documents per a sol·licitar-les i defensar la teva llar

Aquest “Kit lloguers COVID 19” inclou una guia sobre el Reial decret llei 11/2020 de les mesures per a enfrontar a la COVID-19 en matèria de lloguers, valguda en el seu prorroga amb el Reial decret llei 30/2020 i 2 documents útils: el primer, per a per a sol·licitar una pròrroga de 6 mesos en el teu lloguer si ha vençut o vencerà en els pròxims dies, el segon per a sol·licitar la condonació del pagament de la renda si el teu propietari és un banc, fons voltor o saps que té més de 10 habitatges.

Per a saber si pots acollir-te a les diferents mesures anunciades pel Govern, en primer lloc t’aconsellem que llegeixis amb atenció tot l’escrit i segueixis els passos que t’indiquem.

Si per algun motiu no entres en algun supòsit, no tiris la tovallola, contacta amb nosaltres i t’ajudarem en la teva situació.

DOCUMENTS ÚTILS

REQUISITS PER A ACOLLIR-TE AL DECRET

Suspensió de desnonaments i llançaments

Es mantenen els supòsits del RDL 11/2020 i s’estén la mesura fins al 31 de gener de 2021.

  • Vulnerabilitat sobrevinguda a causa de la pandèmia
  • Sense alternativa residencial
  • Lloguer + despeses i subministraments bàsics ≥ 35% ingressos nets de la unitat familiar

 

Prorroga contractes d’arrendament

Es mantenen els supòsits del RDL 11/2020. S’estén la mesura a contractes que finalitzin fins al 31 de gener de 2021.

  • Per a tota mena de propietaris
  • Període màxim de 6 mesos
  • Per a contractes que finalitzin a partir del 2 d’abril de 2020
 

Moratòria de deute del lloguer

Es mantenen els supòsits del RDL 11/2020. S’estén el termini de sol·licitud fins al 31 de gener de 2021.

  • Habitatge habitual i vulnerabilitat econòmica sobrevinguda a causa de la pandèmia.
  • Propietat: empresa o entitat pública d’habitatge o gran forquilla (> 10 habitatges).
  • Deure de triar entre la reducció del 50% o la moratòria en el pagament.

Recorda que ningú pot obligar-te a triar entre menjar o pagar la teva casa.
Contacta amb nosaltres i juntes defensarem el dret a l'habitatge.