You are currently viewing Guia per a sol·licitar suspendre desnonaments

Guia per a sol·licitar suspendre desnonaments

El Decret antidesnonaments del Gobierno, per casos de lloguer i ocupació, estarà vigent fins al 31 d’ctubre.

El Govern va aprovar a la fi de març de 2020 el Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per a fer front a la COVID-19. En un primer moment, només cobria llançaments de lloguer i exclusivament per a famílies afectades directament des d’un punt de vista econòmica per la crisi del coronavirus.

No obstant això, a la fi de desembre es va aprovar una ampliació (Reial decret llei 37/2020, de 22 de desembre, de mesures urgents per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social i econòmica en l’àmbit de l’habitatge i en matèria de transports) per a cobrir alguns casos d’ocupació/recuperació d’habitatge i estendre’l a famílies en situació de precarietat abans de la pandèmia.

El Decret 37/2020, ha estat ampliat amb el Decret 16/2021, que manté les mesures vigents fins al 31 d’octubre.

A continuació, algunes informacions i documents útils, per a acollir-te a aquestes mesures i evitar quedar-te el carrer en els pròxims tres mesos.

Temporalitat de la suspensió

Reial decret llei 16/2021: Fins al 31 d’octubre de 2021, inclòs.

Persones i famílies que es poden acollir

Situació de desocupació, ERTO, reducció o pèrdua substancial d’ingressos per cures o situacions similars.

Alternativa: renda de lloguer + despeses en subministraments > 35% dels ingressos de la família
Límits de renda de tota la família el mes anterior:

 • General: 1.613,52€
 • Per cada fill: +53,78€
 • Per cada fill (monoparental): +80,67€
 • Per cada persona major (+65): +53,78€
 • Discapacitat: 2.151,36€
 • Paràlisi cerebral, discapacitat intel·lectual (≥33%), discapacitat física/sensorial (≥65%), malaltia incapacitant: 2.689,20€

Lloguers

Entren: Impagaments i finalitzacions de contracte.

Propietaris: tot tipus (petits i grans).

Excepció: quan l’arrendador es troba també en situació de vulnerabilitat.

Ocupacions

Entren si la propietat és de persones físiques i jurídiques amb més de 10 habitatges.

Si l’entrada en l’habitatge va ser abans de l’1 d’abril de 2020.

Altres condicions:

 • Ocupants: persones dependents, víctimes de violència contra la dona o
 • menors en l’habitatge.
 • No domicilis habituals ni segones residències del propietari.
 • L’habitatge es destina a activitats il·lícites (cultiu, prostitució…).
 • Immobles de titularitat pública o privats destinats a habitatge social ja assignats a un sol·licitant

Documents útils a descarregar i presentar per a fer efectiu el Decret

Execucions hipotecàries

No entren.

Es podria demanar sobre la base de la Llei 1/2013 en els següents suposats:

a) Família nombrosa
b) Monoparental amb fill/a a càrrec.
c) Unitat familiar amb menor d’edat.
d) Unitat familiar amb algun membre amb discapacitat ≥ 33%, dependència o malaltia incapacitant.
e) Situació de desocupació.
g) Unitat familiar amb víctima de violència de gènere.
h) Deutor major de 60 anys.

Com sempre, la millor manera de defensar el nostre cas és acostar-nos a la nostra assemblea i empoderar-nos per a lluitar juntes per resoldre la nostra situació.

Assemblea